De Koog

De Koog

De Koog, een jong dorp, is door een enkele duinenrij van het strand gescheiden. Het bestaat nu voornamelijk bij de gratie van het toerisme. Eind 19e eeuw bestond het dorp uit een tiental boerderijen een school en een oude kerk. Vanaf de Nicadel is soms nog een stuk van een dak van een boerderij te herkennen. De kerk staat er nog wel, maar van het agrarisch verleden is geen spoor meer te bekennen.

 

De Dorpsstraat is een aaneenschakeling van winkels, horecagelegen-heden en discotheken en is in de zomer overvol met kortebroekenvolk. Met de komst van de badgasten verschenen ook de eerste toeristische voorzieningen. Het eerste kwam in 1896. Dat was het badpaviljoen voor strandvertier. In 1908 verrees in de duinen het eerste hotel, later badhotel Juliana genoemd. Tegenwoordig telt de badplaats 20.000 slaapplaatsen, ongeveer de helft van de totale capaciteit op Texel.

 

Een breuk in de geschiedenis kende De Koog al eerder. In het begin van de 16e eeuw telde het dorp 140 huizen. De bevolking leefde van de visserij. En de Koogerduinen vormden nog de noordelijke punt van het eiland. De polders Eijerland en Waal en Burg bestonden niet, zodat het dorp zo goed als aan de Waddenzee lag. Het verval in de 16e eeuw werd veroorzaakt door het verzanden van de geulen, zodat de schepen het dorp niet meer konden bereiken.
Geleidelijke inpolderingen volgden. De namen Oude Koog, Middelste Koog en Everstekoog herinneren nog aan die tijd. De bewoners trokken naar Den Hoorn, dat in die dagen tot bloei kwam door het loodswezen op het Marsdiep.
De Koog werd een bescheiden boerennederzetting om pas begin 20e eeuw te worden wakker gekust door het badtoerisme.

 

Rond het dorp vind je duinen, bos en weide. De vele weggetjes maken het wandelen tot een genot. De natuurgebieden, De Nederlanden en De Muy liggen begrensd aan het noorden van De Koog. In De Muy broeden verschillende vogels, waaronder de lepelaar en de laatste jaren ook enkele aalscholvers. Om de vogels rust te gunnen is dit terrein in de broedtijd afgesloten.

 

Ten oosten van het dorp kijk je over het polderland uit, dat aangekleed is met typische Texelse boerenplaatsen en hun vee.

de koog